Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Aktualności

4.12.2012
PRZYPOMNIENIE - PAMIĘTAJMY O ŚMIECIACH!!!!!


www.um.szczyrk.pl
Z dniem 1 stycznia 2012 w życie weszły zmiany w Ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Choć utrzymanie czystości i porządku w gminie jest zadaniem własnym gminy, wprowadzone zmiany jednoznacznie określają sposób, w jaki powinno się to teraz odbywać.
Dla gminy oznacza to szereg nowych obowiązków mających na celu poprawę stanu środowiska..
Dla Mieszkańców także oznacza to kilka zmian. Ale bez obaw. Reforma ma przynieść wiele korzyści gminie.

Co to oznacza dla Mieszkańców Szczyrku?
Przede wszystkim wszyscy muszą zapamiętać 2 ważne daty:

31 marca 2013, ponieważ najpóźniej do końca marca 2013 r. wszyscy Mieszkańcy będą zobowiązani do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji określających wysokość opłaty za wywóz śmieci. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłatę tą samodzielnie wyliczą właściciele nieruchomości na podstawie liczby osób ją zamieszkujących oraz wysokości przyjętej stawki za odbiór śmieci. Natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawkę uzależniać będzie liczba pojemników na śmieci znajdujących się na jej terenie. Stawka będzie uzależniona od tego, czy oddawane będą śmieci segregowane czy niesegregowane. Wysokość stawek będzie znana na początku 2013 roku, więc będzie wystarczająco dużo czasu, by wszyscy mogli spokojnie przygotować i złożyć wymagane deklaracje.

1 lipca 2013, gdyż wtedy ma zacząć funkcjonować nowy system. Dlatego najpóźniej do końca  czerwca 2013 r. wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani rozwiązać dotychczasowe umowy zawarte z przedsiębiorstwem odbierającym od nich śmieci. Uwaga: należy pamiętać o zachowaniu okresu wypowiedzenia umowy!
Gmina w drodze przetargu wybierze firmę, która będzie odbierała śmieci od mieszkańców Szczyrku.

Szczegółowe informacje o dalszych działaniach gmina będzie przekazywała mieszkańcom początkiem 2013 roku.

Aby każdy z Mieszkańców posiadał aktualne informacje w temacie nowej „Ustawy Śmieciowej” prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej www.um.szczyrk.pl, ulotek, ogłoszeń na tablicach miejskich, artykułów w Gazecie Szczyrkowskiej, a także o zaciąganie informacji u Radnych Miasta i Przewodniczących Rad Osiedli.
Niezbędnych informacji udzielą także pracownicy Urzędu Miejskiego w pokoju nr 27, bądź telefonicznie pod numerami (33) 829 50 20 i (33) 829 50 27 w godzinach pracy urzędu.www.um.szczyrk.pl Aktualności


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki