Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto posiada certyfikat EUROGMINA
SEKAP -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

RADA MIEJSKA


Aktualności

Sesje Rady

Radni Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Zarządy osiedli

OŚRODEK KULTURY


Komunikaty MOKPI

Informacja Turystyczna

Cennik usług internetowych

Subdomeny

Projekty unijne MOKPI

Kontakt

TKB - handel

MOPS


Statut

Informacje o MOPS

Zarządzenia Kierownika

Świadczenia i fundusz

Komunikaty

Realizowane projekty

Pliki do pobrania

OŚWIATA


Inspektor ds. oświaty

ZSPiG Nr 1

ZSPiG Nr 2

PP

PRZED. KOMUNALNE


Kontakt

Komunikaty - Archiwum

INSTYTUCJE


Policja

Służba zdrowia

Kościoły

GOPR

Organizacje

Izba gospodarcza

Apteki

Świetlice

MIASTA PARTNERSKIE


Mikołajki

Zetel

Jaszkiser

Ważne telefony


Urząd Miejski

Informacyjne

Alarmowe

OSP SZCZYRK


Straż pożarna - informacje

Projekty UE

.: Aktualności

28.09.2012
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 14 września 2012 r.


MS Word  1 [MS Word]MS Word  2 [MS Word]MS Word  3 [MS Word]

w sprawie przeprowadzenia społecznych konsultacji  projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie podziału miasta Szczyrk

na jednomandatowe okręgi wyborcze

 

W dniach od 01 października 2012 r. do dnia 05 października 2012 r. przeprowadzone zostaną
konsultacje społeczne w sprawie podziału Miasta Szczyrk na jednomandatowe okręgi wyborcze,  opracowanego zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy z  dnia 5 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy /Dz.U.    z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm./ podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy powinien nastąpić w terminie 15 miesięcy   od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych             w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału, w którym rada gminy dokonuje podziału na okręgi wyborcze.

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy, w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.

W związku z powyższym przedstawiamy do konsultacji społecznej projekt uchwały w sprawie podziału miasta Szczyrk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych    w każdym okręgu.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały Rady Miejskiej w   Szczyrku  w  sprawie  podziału Miasta Szczyrk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu na stronie internetowej   Urzędu Miejskiego www.um.szczyrk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczyrk.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4.

Swoje uwagi i spostrzeżenia mieszkańcy mogą zgłaszać na załączonym formularzu zgłaszania uwag i wniosków, który stanowi załącznik do projektu uchwały, w formie elektronicznej na adres poczta@szczyrk.pl , meldunki@szczyrk.pl w tytule wiadomości wpisując : KONSULTACJE. lub osobiście  w biurze Nr 39 II p.   w godzinach urzędowania.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Szczyrku, posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

 

 

Burmistrz Miasta Szczyrk

 Wojciech BYDLIŃSKI

 

Pliki do pobrania :

 

·         Projekt Uchwały i załącznikiem

·         Uzasadnienie do projektu oraz  proponowany podział miasta na okręgi wyborcze w powiązaniu z jednostkami pomocniczymi miasta.

·         formularz konsultacji

 www.um.szczyrk.pl Aktualności


Szczyrk

W_adze Miasta

W_adze Miasta

Aktualości


Urząd Miejski

Kontakt - Lokalizacja

Komunikaty

Referat Or.Sa.

Referat GKUHiR

Referat FN

USC

Stanowisko ds. oświaty

Radca Prawny

Komendant GOP

Ochrony informacji

GKPRPA

Pliki do pobrania

Sprawozdanie z kadencji 2006/2010


Przetargi

Aktualne

Archiwum


Konkursy

Zarządzenie Nr 1/2011

Modernizacja kotłowni

Profilaktyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Komunikaty

Azbest

Niska emisja

Kontakt

WFOŚiGW - przedsięwzięcia

NFOŚiGW - przedsięwzięcia


GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje

Uchwały

Pliki do pobrania


FUNDUSZE UNIJNE

Projekty Miasta

Promocja projektów

Informacje


Zarządzanie Kryzysowe

Komunikaty i ostrzeżenia

Sygnały alarmowe

Telefony alarmowe

Poradniki

Obrona Cywilna

Dodatkowe informacje

Akcja powodziowa


Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert

Program współpracy


Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI!

Zmiany w ewidencji ludności - informacja

Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego


Archiwum aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA MIASTA SZCZYRK!!

ZAPRASZAMY NA TRASY BIEGOWE!!

NOWE CENTRUM SZCZYRKU!!


Sonda

Co najbardziej cenisz sobie w Szczyrku ?

Walory kulturalne
Folklor
Narciarstwo
Lubię chodzić po górach
Smaczne jedzenie   wyniki

Copyright © 2004 Urząd Miejski w Szczyrku. Design: Krzysztof Wolicki